Hur fungerar julklappar till anställda?

Det kan vara lite knepigt detta med att ge gåva till sina anställda. En vanlig gåva, den är ofta skattepliktig, men så finns det undantag. De gåvor som ofta är helt skattefria, det är just julgåva, samt jubileumsgåvor och minnesgåvor.  När det gäller julklappar företag, så kan du alltså få ta emot en sådan, utan att betala skatt, så länge gåvans värde inte överstiger 500 kr.

Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 500 kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet för din arbetsgivare att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan och ge dig en skattefri julgåva för upp till 2 500 kronor.

Ska du ge dina anställda julklapp i år?

Om det är så att du har företag med anställda och vill uppmärksamma dem med en julgåva, så kan det vara bra att hitta julklappar företag som passar. Det kan vara svårt att hitta en gåva som passar alla. Ofta är det ju olika individer med olika kön, i olika åldrar och med olika intressen. Din äldsta anställda vill oftast inte alls ha samma som din yngsta. Det finns ett smart sätt att komma förbi detta, utan att ge en massa olika gåvor. Det är att satsa på ett presentkort med ett visst värde. Det är det mest rättvisa. För ger du ut olika gåvor, även om det är samma värde, så kan det bli missnöje hos de anställda. 

24 Nov 2021